Wykaz ulic należących do obwodu SP 16

Boczna, Daleka, Dworcowa, Głucha, Gościnna, Grabowa, Junacka, Kolonia Mysia, Kolonia Orka, Kolonia Rola, Kolonia Zaranie, Mostowa, Nowiny od nr 51, Plac Oruński, Poleska, Przy Torze, Przybrzeżna, Przyjemna, Radunicka, Stefana Ramułta, Tadeusza Rejtana, Równa,
Sandomierska, Serbska, Skwer im. Danuty Siedzikówny „Inki”, Smętna, Smoleńska, Smolna, Trakt św. Wojciecha od nr 1 do nr 285 nieparzyste i od nr 72 do nr 262 parzyste, Ubocze, Ukośna, Urocza, Władysława Jagiełły, Wołyńska, Wschodnia, Zawiejska od nr 1 do nr 113 bez nr 60, Związkowa, Żabia, Żuławska.

Do szkoły mogą uczęszczać także uczniowie zamieszkali przy innych ulicach niż wymienione w punkcie 5 oraz poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów u cznia) i za zgodą dyrektora szkoły.