im. Władysława Broniewskiego
Archiwa

Informacje dla Rodziców o naszej szkole.

 

Dzieci w naszej szkole korzystają z:

1. Dobrze wyposażonych  sal lekcyjnych. W każdej znajduje się laptop.  Każda posiada podłączenie do Internetu. W każdej sali znajduje się projektor multimedialny, w dwóch salach tablice interaktywne. Sale dla klas 0-III wyposażone są w kącik do zabaw oraz w gry i zabawki.

2. Dwóch  pracowni komputerowych z dostępem do Internetu,

3. Sali do gimnastyki korekcyjnej, sali gimnastycznej,  nowoczesnych boisk szkolnych,

4. Wewnętrznego i zewnętrznego placu zabaw,

5. Miasteczka ruchu drogowego,

6. Ze świetlicy szkolnej (trzy pomieszczenia w tym salka komputerowa), świetlicy profilaktycznej „Tęcza”,

7. Biblioteki i czytelni multimedialnej,

8. Ze stołówki szkolnej. Kuchnia jest wyremontowana, wyposażona w urządzenia wysokiej jakości.
Gotujemy smaczne dwudaniowe obiady.Przygotowujemy kanapki dla dzieci objętych opieką MOPRu.

9. Ze sklepiku szkolnego.

W szkole są dostępni specjaliści:

Pedagog , psycholog, logopeda, nauczyciele do gimnastyki korekcyjnej, trenerzy piłki nożnej, trener zapasów, specjaliści z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, higienistka szkolna.

 

Nasza szkoła jest bezpieczna:

1. Zapewniamy opiekę świetlicową dla klas 0-III w godzinach od 7,00 do 17,00. Świetlica szkolna składa się z trzech pomieszczeń: sala zabaw, pokój cichej pracy, sala komputerowa. Świetlica korzysta również z dużej jadalni wyposażonej w sprzęt audiowizualny, z wewnętrznego placu zabaw, z zewnętrznego placu zabaw oraz nowoczesnych boisk szkolnych.

2. Pomieszczenia dla klas „0” znajdują się na parterze szkoły. Całość wydzielona jest od pozostałej części szkoły przeszklonymi drzwiami. Klasy I- III zajmują pierwsze piętro budynku a klasy IV- VI drugie piętro.

3. W każdej sali klas „0” oraz w świetlicy szkolnej znajduje się wideo domofon. Rodzice odbierając dziecko komunikują się z nauczycielem przez to urządzenie.

4. Drzwi wejściowe do szkoły są otwierane tylko podczas przerw. Każde wejście i wyjście ucznia obserwowane jest przez pracownika szkoły.

5. Szkoła posiada zewnętrzny monitoring.

6. Szatnia znajduje się przy głównym wejściu. Składa się z boksów przeznaczonych dla każdej klasy.

7. W szatni prowadzone są dyżury nauczycieli. Każda klasa 0-III jest odbierana z szatni przez nauczyciela oraz odprowadzana do szatni po zakończonych zajęciach. Klasy IV- VI  po zakończeniu ostatniej lekcji są sprowadzane do szatni przez nauczyciela i dopilnowane przez niego podczas ubierania i wychodzenia ze szkoły.

Nasze dzieci z klas 0-III biorą udział w:

1. Spotkaniach z policjantem, pracownikami straży miejskiej, przedstawicielami różnych zawodów,

2. Spotkaniach z ciekawymi ludźmi. W tym roku szkolnym dzieci spotkały się z p. Laurą Łącz, aktorką, poetką, pisarką literatury dziecięcej.

3. Cyklicznych koncertach muzycznych organizowanych na terenie szkoły.

4. Balach karnawałowych, w dniach sportu, w uroczystościach kultywujących tradycje narodowe, w zabawach np.  z okazji Dnia Dziecka, Święta Misia Pluszowego, w Andrzejkach, w apelach tematycznych.

5.  Inscenizacjach teatralnych,

6.  Konkursach plastycznych, recytatorskich, na najładniejszy zeszyt, matematycznych.

Dzieci poszerzają swoją wiedzę poprzez:

1.  Udział w programach edukacyjnych np. „Przyjaciele Zippiego”, naukę języka angielskiego od klasy 0 do klasy VI.

2.  Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych oraz projektach.

3.  Udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych,

4. Wizyty w miejscach użyteczności publicznej,

5. Zwiedzania Starówki i jej zabytków,

6. Wyjazdy do Zoo, kina, Teatru Miniatura.

 

Dzieci klas O-III korzystają z oferty zajęć pozalekcyjnych:

1. Gimnastyka korekcyjna,

2. Terapia logopedyczna,

3. Zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym,

4. Zajęcia z języka angielskiego,

5. Zajęcia sportowe z piłki nożnej, z gier i zabaw ruchowych,

6. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego- odpłatne,

7. Zajęcia taneczne z instruktorem tańca- odpłatne.

Dyrektor Szkoły

Nina Markiewicz-Sobieraj

Maj 2017
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
Maj 1, 2017 Maj 2, 2017 Maj 3, 2017 Maj 4, 2017 Maj 5, 2017 Maj 6, 2017 Maj 7, 2017
Maj 8, 2017 Maj 9, 2017 Maj 10, 2017 Maj 11, 2017 Maj 12, 2017 Maj 13, 2017 Maj 14, 2017
Maj 15, 2017 Maj 16, 2017 Maj 17, 2017 Maj 18, 2017 Maj 19, 2017 Maj 20, 2017 Maj 21, 2017
Maj 22, 2017 Maj 23, 2017 Maj 24, 2017 Maj 25, 2017 Maj 26, 2017 Maj 27, 2017 Maj 28, 2017
Maj 29, 2017 Maj 30, 2017 Maj 31, 2017 Czerwiec 1, 2017 Czerwiec 2, 2017 Czerwiec 3, 2017 Czerwiec 4, 2017