Nabór do przedszkola /oddziałów przedszkolnych

Przypominamy, że dziecko w wieku 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

Dokumenty do pobrania:

wniosek do oddziału przedszkolnego

oświadczenie_o_zamieszkaniu

oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, do której oddziału przedszkolnego składany jest wniosek

oświadczenie o aplikowaniu  rodzeństwa do tego samego oddziału przedszkolnego w szkole

oświadczenie woli o podjęciu nauki w szkole

 

Uwaga rodzice dzieci w oddziałach przedszkolnych:                  

Jeżeli wolą rodziców będzie, aby ich dziecko ( mówimy o dzieciach 5-letnich rocznik 2013) kontynuowało wychowanie przedszkolne  w przedszkolu, do którego obecnie uczęszcza, należy złożyć kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego do dnia 02.03.2018 r.