im. Władysława Broniewskiego
Archiwa

Zasady rekrutacji
do klas I w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2017/2018

 

sp

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

 

Dokumenty do pobrania:

 

Do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 przyjmowane są:

  • Dzieci 7 – letnie (rocznik 2010) objęte obowiązkiem szkolnym
  • Dzieci 6 – letnie (rocznik 2011) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej należy złożyć wraz ze zgłoszeniem lub wnioskiem rekrutacyjnym.

Uwaga wyjątek:

Dziecko, które w roku szkolnym 2016/2017 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy pierwszej tej szkoły bez postępowania rekrutacyjnego.
Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły w terminie do 14.04.2017 r. (wniosek do pobrania w sekretariacie)

W przypadku podjęcia decyzji o nauce innej niż obwodowa, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji obowiązku szkolnego.

Maj 2017
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
Maj 1, 2017 Maj 2, 2017 Maj 3, 2017 Maj 4, 2017 Maj 5, 2017 Maj 6, 2017 Maj 7, 2017
Maj 8, 2017 Maj 9, 2017 Maj 10, 2017 Maj 11, 2017 Maj 12, 2017 Maj 13, 2017 Maj 14, 2017
Maj 15, 2017 Maj 16, 2017 Maj 17, 2017 Maj 18, 2017 Maj 19, 2017 Maj 20, 2017 Maj 21, 2017
Maj 22, 2017 Maj 23, 2017 Maj 24, 2017 Maj 25, 2017 Maj 26, 2017 Maj 27, 2017 Maj 28, 2017
Maj 29, 2017 Maj 30, 2017 Maj 31, 2017 Czerwiec 1, 2017 Czerwiec 2, 2017 Czerwiec 3, 2017 Czerwiec 4, 2017