Świetlica szkolna

 

Świetlica szkolna pracuje od godziny 7.00 do godziny 17.00

Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie Szkoły podstawowej nr 16 z klas 0 – 6.

Z gościnności świetlicy sporadycznie korzystają również klasy starsze np. uczniowie nie chodzący na religię

lub czekający na zajęcia poza lekcyjne.

Zapisy do świetlicy

Rodzice, prawni opiekunowie chcąc zapisać swoje dziecko do świetlicy wypełniają i składają w świetlicy

kartę zgłoszeniową – pobierz. Po akceptacji kart przez dyrekcję uczeń wpisywany jest na listę uczęszczających

do świetlicy.

Bezpieczeństwo w świetlicy

Rodzice, prawni opiekunowie wypełniając kartę zgłoszeniową podają osoby upoważnione do odbioru swojego

dziecka. Odbiór odbywa się poprzez domofon z kamerą co ułatwia identyfikację osoby odbierającej. W sytuacjach

niejasnych wychowawca wspiera się dokumentacją świetlicy gdzie posiada wszelkie informacje nt. osób

uprawnionych do odbioru. Posiada również możliwość stałego kontaktu telefonicznego z rodzicem, prawnym

opiekunem.

Warto też wspomnieć o wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, która czuwa nad bezpieczeństwem uczniów

w skład której wchodzi pedagog szkolny.