Stołówka szkolna

Uprzejmie informujemy, że obiady w stołówce szkolnej będą wydawane od 11 września 2017 roku.

Koszt obiadów za wrzesień wynosi 52,50 zł. Płatne przelewem na konto szkoły do dnia 09 września 2017 r. (liczy się data wpływu na konto).

 

W październiku koszt obiadów będzie wynosić 77 zł, płatne do 29 września 2017 roku.

w listopadzie koszt obiadów wynosi 73.50 zł

Nr konta: 46 1240 1268 1111 0010 3839 7984