Stołówka szkolna
Płatność za obiady w listopadzie wynosi 76 zł.

Należność prosimy wpłacać do 10 listopada 2018 r.

Intendent

Eliza Miotk

Nr konta: 46 1240 1268 1111 0010 3839 7984