Stołówka szkolna

Koszt obiadów w marcu 2018 wynosi 70 zł
Prosimy o wpłaty  do 10.03.2018.

Po tym terminie naliczane są odsetki karne.

Proszę o terminowe uiszczanie opłat za obiad. W tytule prosimy podać

imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

Intendent

Eliza Miotk

 

Nr konta: 46 1240 1268 1111 0010 3839 7984