Stołówka szkolna

Koszt obiadów w styczniu 2018 wynosi 52,50 zł
Prosimy o wpłaty w okresie od 02.01.2018 do 05.01.2018.
Obiady będą wydawane od 08.01.2018 r.
Jeżeli wpłata nie wpłynie na konto szkoły do dnia 05.01.2018,
dziecko nie będzie mogło jeść posiłku od dnia 08.01.2018 r. do czasu,
aż wpłata wpłynie na konto lub zostanie okazane potwierdzenie wpłaty.

 

Nr konta: 46 1240 1268 1111 0010 3839 7984