Nasz Patron

Twórczość Wraz z S. R. Standem i W. Wandurskim opublikował Trzy salwy – pierwszy polski manifest poetów proletariackich. Jego poezja była silnie związana z własną biografią i przeżyciami, a także doświadczeniami narodu polskiego i działaczy ruchu robotniczego, miała wyraźne akcenty rewolucyjne i patriotyczne. W wierszach Broniewskiego można stwierdzić egzaltację i wzniosłość obok stylu mowy potocznej, wyczuwalny jest też wpływ polskiego romantyzmu łączony z nowatorstwem. Wśród jego utworów jest też liryka żołnierska. Dwa najlepsze jego tomy, to jest „Bagnet na broń” i „Drzewo rozpaczające”. Napisał wiersze: • Bagnet na broń • Ballady i romanse • Do towarzystwa więźnia • Pionierom Broniewski był autorem wierszy dla dzieci: • Zegary • Sam do szkoły • Literki • Wróżby • Gramy w zielone • Parowóz • Kominiarz • Popiel i Piast Twórczość poetycka: • Tomiki wierszy • Wiatraki (1925) • Dymy nad miastem (1927) • Troska i pieśń (1932) • Krzyk ostateczny (1938) • Bagnet na broń (1943) • Drzewo rozpaczające (1945) • Wiersze warszawskie • Słowo o Stalinie (1949) • Nadzieja (1951) • Anka (1956) • Nowe wiersze • i inne[/html][/fluid][/html][/fluid][/html][/fluid]

Strony: 1 2 3 4