Programy autorskie i innowacje pedagogiczne

 

PROGRAMY AUTORSKIE I INNOWACJE PEDAGOGICZNE

w roku szkolnym 2017/2018

Lp

Nazwa

Odpowiedzialni

1

Klub Odkrywców

– Program autorski dla uczniów klas II

E. Letka Łątka

2

Gimnastyka korekcyjna dla klas III szkoły podstawowej z elementami

kinezjologii edukacyjnej i jogi

– Program innowacyjny

B. Dąbrowska – Zych

3

Zajęcia biblioteczne dla dzieci sześcioletnich z elementami bajkoterapii i muzykoterapii.

– Program innowacyjny

T. Januszkiewicz

4

Pomagając innym, pomagam sobie

Program udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

J. Bokun

5

Świetlica Profilaktyczna „ Tęcza”

dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem

i narkomanią.

M. Ossowska

6

Grupa psychoedukacyjna wsparcia dla rodziców

zagrożonych uzależnieniami, wychowujących dzieci z problemami

M. Ossowska

7

Twórcze działanie w nauczaniu zintegrowanym”

– Program innowacyjny

J. Kotlik