Dyrektor Szkoły informuje

Dyrektor Szkoły informuje, że podjęta została w szkole akcja strajkowa. 96% nauczycieli przystąpiło do strajku. W związku z tym dyrektor szkoły nie jest w stanie zapewnić dzieciom bezpiecznego pobytu w szkole. Od dnia dzisiejszego do odwołania w szkole nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze.  Za utrudnienie przepraszam i proszę
o wyrozumiałość.

Dyrektor Szkoły

Nina Markiewicz-Sobieraj