Informacja nt. obiadów w styczniu 2019

W styczniu opłata za obiad wynosi 76 zł . Prosimy o terminowe wpłaty do 10.01.2019 roku. Wydawanie obiadów rozpocznie się od poniedziałku 7 stycznia 2019 roku.