UWAGA ! – Informacja nt płatności za obiady w grudniu.

Uwaga!


Opłata za obiady za miesiąc grudzień

dla klas 0 -III wynosi 60 zł.

dla klas IV – III gimnazjum wynosi 36 zł.