Projekt ” Dzień dla Niepodległej „

W setną rocznicę Odzyskania Niepodległości  w ramach obchodów Roku Niepodległej  będziemy brali udział w projekcie  Dzień dla Niepodległej.

W ramach tego projektu będziemy bić  Rekord dla Niepodległej.

 9 listopada o godz. 11.11

wszyscy uczniowie, pracownicy naszej szkoły wspólnie zaśpiewają Hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego.
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
 
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
 
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
 
Marsz, marsz, Dąbrowski…
 
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
 
Marsz, marsz, Dąbrowski…
 
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
 
Marsz, marsz, Dąbrowski…
 I trochę z historii:
Mazurek Dąbrowskiego – od 26 lutego 1927 r.  oficjalny hymn
państwowRzeczypospolitej Polskiej.Słowa hymnu – nazywanego Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech – zostały napisane przez Józefa Wybickiego. Autor melodii, opartej na motywach ludowego mazurka (właściwie mazura) pozostaje nieznany.
Zapraszamy do wspólnego śpiewania.
Beata Wasiak