VI Forum Migracji i Integracji – Edukacja Szkolna.

21 września odbyło się w SP 16 VI Forum Migracji i Integracji – Edukacja Szkolna. Wysłuchaliśmy wystapień praktyków – gospodyni spotkania, liderki Zespołu Edukacja Szkolna,dyrektor SP nr 16 w Gdańsku p.Niny Markiewicz- Sobieraj; pomysłodawczyni inicjatywy Kreatywna Pedagogika, dyrektor ZSO nr 8 w Gdańsku, p.Agnieszki Tomasik; koordynatorki projektu „Szkoła Różnorodności p.Katarzyny Błasińskiej, dyrektorki SP nr 57 p.Anny Listewnik; dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 p.Lucyny Maculewicz i p.Tomasza Nowickiego z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.
Gościem Forum był pan Grzegorz Kryger Zastępca Dyrektora ds.edukacji WRS Urzędu Miejskiego. Następnie zepoły zajęły się „Pakietem Powitalnym dla uczniów i rodziców z doświadczeniem migracyjnym w gdańskich szkołach” opiniując jego wstępną wersję, zgłaszajac uwagi, pomysły. Nie zabrakło czasu na wymianę dobrych praktyk. Naszą placówke reprezentowały panie dyrektorki Ewa Kamrowska i Beata Chustak oraz liderki Zespołu ds. edukacji międzykulturowej Joanna Dunajska i Agnieszka Gwizdała.