Maciej Kosycarz, znany gdański fotoreporter – gościem w naszej szkole

W środę 7 marca gościliśmy  znanego, cenionego gdańskiego fotoreportera Pana Macieja Kosycarza.
Zgromadzonej młodzieży z klas siódmych i gimnazjalnych przybliżył On w bardzo interesujący sposób, poprzez fotografie i barwne opowieści powojenną historię Gdańska oraz Oruni.
Prezentowane zdjęcia były głównie autorstwa Ojca Pana Macieja – Zbigniewa Kosycarza, wybitnego fotoreportera, który dokumentował nasze miasto z aparatem w ręce – tuż po wojnie oraz przez kolejne dziesiątki lat.
Młodzież ze zdumieniem patrzyła na uchwycone w kadrze ulice i ludzi sprzed 30 – 50 lat.
Maciej Kosycarz opowiedział młodym ludziom o specyfice swojej pracy, zachęcając ich nie tylko do robienia zdjęć, ale przede wszystkim do szczegółowego ich opisywania, aby po latach stały się dokumentem czasów ich młodości.
Na koniec dowiedzieliśmy się, że wkrótce ukaże się album fotograficzny o Oruni.

Bardzo serdecznie dziękujemy Maciejowi Kosycarzowi za to miłe spotkanie w naszej szkole!

Opracowała: Lidia Czerniak

Foto: Joanna Dunajska, Lidia Czerniak