Apelu podsumowującym I semestr roku szkolnego 2017/2018 uczniowie z klas I – IV

W piątek, 16 lutego na apelu podsumowującym I semestr roku szkolnego 2017/2018 uczniowie z klas I – IV najlepsi pod względem nauki i zachowania oraz ci ze 100% frekwencją otrzymali dyplomy z rąk Pani Dyrektor Niny Markiewicz- Sobieraj, Pani Wicedyrektor Ewy Kamrowskiej oraz swoich wychowawczyń.
Prymusi z klas I – III otrzymali odznakę ” Super uczeń”, zaś z klas czwartych ” Uczeń na medal”.

Tatiana Blank z klasy IV c otrzymała Nagrodę Prezydenta Gdańska za najlepsze wyniki w nauce!!!

Rozstrzygnięto również szkolne konkursy na najlepszego czytelnika oraz konkurs plastyczny na najciekawszego bałwanka. Wręczono dyplomy i nagrody zwycięzcom.

Podziękowano najaktywniejszym członkom Małego Samorządu Uczniowskiego za ich pracę w I semestrze.

Najserdeczniej gratulujemy wszystkim uczniom uhonorowanym dyplomami, zwycięzcom konkursów oraz laureatce Nagrody Prezydenta Gdańska!