Projekt „Cybernauci”

Z dniem 15 lutego Nasza szkoła dołączyła do projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone jednorazowe warsztaty: po ok. 4h zajęć z uczniami (3 grupy po min. 20 osób), 2h zajęć z nauczycielami (min. 20 osób) i 1 h zajęć z rodzicami (min. 20 osób).