Mały odkrywca europejskiej przyrody w Europejskim Programie Erasmus +

W dniach 21-24 stycznia 2018 roku zrealizowaliśmy pierwszą mobilność w ramach projektu Mały odkrywca europejskiej przyrody w Europejskim Programie Erasmus +. Wraz z partnerami z Grecji i Hiszpanii odbyliśmy pierwsze spotkanie osób zarządzających w Barcelonie. Podczas spotkania mieliśmy okazję obejrzeć szkołę, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Omówiliśmy kwestie dotyczące organizacji projektu i metod poszczególnych działań przewidzianych do realizacji w każdej ze szkół oraz części wspólnych.  Byliśmy poruszeni otwartością i serdecznością naszych zagranicznych partnerów i już nie możemy się doczekać pierwszej wizyty dzieci i nauczycieli w Polsce! Niebawem, bo już w maju będziemy gościć w naszej szkole nauczycieli i uczniów z Hiszpanii i Grecji.