KONKURS – Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursach związanych z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu.

 

Regulamin konkursu informatycznego

w Szkole Podstawowej nr 16 w Gdańsku

„Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w Sieci”

Rok szkolny 2017/2018

 

 

 1. Cele konkursu:
 • promowanie obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu,
 • zainteresowanie tematyką tworzenia kultury w sieci,
 • motywowanie uczniów do rozwijania umiejętności informatycznych,
 • pogłębianie wiedzy na temat netykiety w sieci.

 

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdańsku wraz z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdańsku.

 

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdańsku w kategoriach:

Kategoria 1 – Uczniowie klas 0-4

Kategoria 2 – Uczniowie klas 5 – oddziały gimnazjalne

 

 1. Rodzaje prac konkursowych i minimalne wymagania:

 

a) konkurs plastyczny dla klas (termin oddania prac 21 luty 2018 r.)

Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną na papierze o formacie A3 lub większym (A2, A1, A0).

 

b) konkurs plastyczny dla uczniów (termin oddania prac 21 luty 2018 r.)

Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną na papierze o formacie A3 lub większym (A2, A1, A0). Pracę należy podpisać: Imię, Nazwisko, klasa.

 

c) konkurs grafiki komputerowej (termin oddania prac 21 luty 2018 r.)

praca plastyczna w programie Paint:

– format: PNG lub JPEG,

– pracę należy wykonać tylko za pomocą narzędzi Paint lub GIMP.

Prace komputerowe należy zapisać na pendrive lub CD wg wzoru:

Kategoria3_J.Kowalski_Paint_klasa_4a

 

d) konkurs wiedzy o Bezpieczeństwie w Internecie (termin 20 luty 2018 r. o godzinie 10.50)

test jednokrotnego wyboru dostosowany do kategorii wiekowej.

 

 1. Każdy uczestnik może wykonać pracę w co najwyżej dwóch kategoriach.

Wykonane prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.

 

 1. Prace niestaranne i niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

 

 1. Ocenie podlegać będzie:
 • estetyka wykonania pracy,
 • oryginalność pomysłu,
 • zgodność z tematem,
 • kompozycja,
 • włożony trud,
 • aspekty edukacyjne,
 • poprawność stylistyczna i ortograficzna (w przypadku zastosowania tekstu).

 

 1. Nagrody indywidualne:

I miejsce w danej kategorii:

– tytuł Ambasadora kultury w sieci,

– dyplom,

– nagroda rzeczowa

– ocena celująca cząstkowa z informatyki lub zajęć komputerowych,

– podwyższenie oceny końcoworocznej o 1 stopień z informatyki lub zajęć (dla klas, które mają wyżej wymienione przedmioty w roku szkolnym 2017/2018),

– 30 punktów dodatnich z zachowania.

II miejsce w danej kategorii:

– dyplom,

– nagroda rzeczowa

– ocena celująca cząstkowa z informatyki lub zajęć komputerowych

– 20 punktów dodatnich z zachowania.

III miejsce w danej kategorii:

– dyplom,

– nagroda rzeczowa

– ocena bardzo dobra cząstkowa z informatyki lub zajęć komputerowych,

– 15 punktów dodatnich z zachowania.

Wszyscy pozostali uczniowie niebędący laureatami otrzymają dyplomy uczestnika oraz cząstkową ocenę bardzo dobrą z informatyki lub zajęć komputerowych.

 

 1. Nagroda klasowa

Nagrodą dla najlepszych klas w szkole jest statuetka z logo konkursu i nazwą klasy.

 

 1. Termin dostarczenia prac:

Prace należy dostarczyć na pendrive nauczycielowi Aleksandrowi Leszczyńskiemu do dnia 21 lutego 2018 (włącznie) lub wysłać mailem na adres a.leszczynski@sp16.edu.pl. Plik należy zapisać w folderze – Konkurs informatyczny. W tym folderze należy również zapisać wszystkie pliki muzyczne, filmowe, itp., gdy są wykorzystywane w danej pracy.

 

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji prac uczniów biorących udział w konkursie na stronie internetowej naszej szkoły.