Wybory do Dużego Samorządu Uczniowskiego

W ostatnim tygodniu września 2017 roku w klasach 4-7 odbyły się praktyczne lekcje demokracji – wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedzone kampanią wyborczą. We wtorek 26.09.2017 roku kandydaci zaprezentowali przed elektoratem swoje pomysły na wzbogacenie życia szkoły. Na holu zawisły plakaty prezentujące sylwetki osób startujących w wyborach. W piątek, 29.09.2017 roku, uczniowie oddali swoje głosy przez wrzucenie do urny kart do głosowania z krzyżykiem przy nazwisku wybranego kandydata. Wybory przebiegły bez zakłóceń.
Wyniki wyborów zostaną wkrótce opublikowane na stronie naszej szkoły.