Od 7 grudnia 2018 roku zgodnie z zarządzeniem Miasta Gdańsk,
STRONA INTERNETOWA SZKOŁY została przeniesiona na adres
SP16.EDU.GDANSK.PL

Dotychczasowy adres internetowy będzie wykorzystywany
przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdańsku
W roku szkolnym 2018/19, w naszej szkole, realizowane są projekty:

  • ERASMUS+ ,,Mały odkrywca wśród przyjaciół europejskiej przyrody”
  • ERASMUS+ ,,Europejska szkoła przedsiębiorczości”
  • „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe” Bąbel Gdański Plus
  • „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe” Świat cyfrowy wokół nas

 


Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną uczniom, kształtującą młodzież wrażliwą i otwartą na pozytywne wartości” 


Szkoła winna rozwijać u uczniów przymioty umysłu i ciała, uczucia i wyobraźnię. Dzięki wspólnej pracy nauczycieli, rodziców oraz przyjaciół absolwent powinien być wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.  

Dane teleadresowe

tel. 58 309-04-04
fax. 58 320-75-34

ul. Ubocze 3
80-052 Gdańsk

sp16gdansk@wp.pl

Przewodniczący

Tomasz Jasiński (VIII B)

KLASA 8B
I z-ca przewodniczącego

Magdalena Lewandowska

KLASA 1A
II z-ca przewodniczącego Skarbnik

Magdalena Seelow

KLASA 1A, KLASA 4C
Księgowa

Beata Paneńko

KLASA 2B
KOMISJA REWIZYJNA:


Teresa Bielińska – Jurczak (VIIIA)
Grażyna Bartczak (VA)
Agnieszka Blank (IIB, Vc)DZWONKI LEKCYJNE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.40 – 12.25
6. 12.45 – 13.30
7. 13.50 – 14.35
8. 14.45 – 15.30